Energilager

Komplettera din solcellsanläggning med batterilager och bli ännu mer självförsörjande. "Lagra överskottsenergin som produceras under dagen för att använda den under de mörka timmarna och då elen kostar som mest."Det är inget nytt under solen att elpriserna är som högst på morgonen innan de flesta åker till jobbet och på eftermiddagen när man kommit hem och ska göra alla hushållssysslor som kräver el. Med ett batteri kan du lagra överskottselen som produceras under dagen och använda den under de mörka timmarna då elen kostar som mest och på så sätt öka avkastningen och din egenanvändning av solenergin och bli ännu mer självförsörjande. Öka din egenanvändning av solenergin  


Behöver du en backup-lösning ifall strömmen går?


"Måste vissa funktioner fungera även vid ett strömavbrott så kan reservkraft vara något för dig"Har du funktioner som alltid måste fungera i hemmet, lantbruket eller i företaget?

Är du beroende av att utfodring av djuren alltid fungerar eller måste kylarna alltid

fungera så att dina produkter inte förstörs under ett längre strömavbrott? 


Kontakta oss så hjälper vi dig att se på en lösning!