Frågor & svar

Hela eller delar av huset är utan ström - vad ska jag göra?

Tips på enkel felsökning som du kan och får göra själv!


  • Är allt svart och grannen verkar ha samma problem? Då är det förmodligen fel hos elbolaget, gör felanmälan till ditt elbolag och invänta deras tekniker.

  • Vad gjorde du precis innan strömavbrottet? Kanske du kopplade in äldre elapparater eller hade ovanligt många elapparater igång samtidigt som orsakade avbrottet.

  • Är hemmet helt eller delvis strömlöst? Kontrollera elcentralen, också kallad proppskåp, och se om någon säkring har gått och byt eventuella trasiga säkringar.


Är hemmet fortfarande helt eller delvist strömlöst, kontakta oss!

unsplash