Frågor & svar

Jordfelsbrytaren löser ut -

vad kan jag göra?

Felsökning om jordfelsbrytaren löser ut


 1. Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen kan det handla om en tillfällig störning eller tillfälligt fel. Om detta scenario händer flera gånger bör du kontakta oss.

 2. Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslag finns ett bestående fel. Gör följande:
  • Skruva ur samtliga säkringar eller slå ifrån alla automatsäkringar. Slå till jordfelsbrytaren igen.

  • Återställ sedan en säkring i taget i lugn takt tills att jordfelsbrytaren återigen löser ut. Skulle jordfelsbrytaren lösa igen innan några säkringar återställts ligger felet i centralen. Då krävs hjälp av behörig elektriker.

  • Felet är då i den säkring som sist återställdes.

  • Dra ur alla stickproppsanslutna apparater som hör till den felande säkringsgruppen. Slå sedan till jordfelsbrytaren igen.

  • Om den löser på nytt så finns felet i den fasta installationen eller i fast ansluten apparat. Då krävs hjälp av behörig elektriker.
unsplash